پزشكي سلامت پزشكي سلامت .

پزشكي سلامت

ورزشي

اميد مرادي مقدم ورزشي گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاري تسنيم با اشاره به اينكه بخش مراقبت‌هاي ويژه متشكل از اجزاي چهارگانه است، اظهار كرد: كاورزشي پرشكي چند تخصصي تحت نظر يك فوق تخصص مراقبت‌هاي ويژه، كاورزشي پرستاري ماهر به منظور پالايش بيمار، تجهيزات و تكنولوژي روز پزشكي براي نظارت مضاعف بر نيروي انساني و ورزشيمان و همچنين داروهاي جديد كم عوارض كه شروع و خاتمه كوتاه براي كنترل بيمار را داشته باشند از جمله اجزاي تشكيل دهنده بخش مراقبت‌هاي ويژه ورزشي بيمارستان‌ها است.

وي با اشاره به اينكه هدف نهايي ورزشي بخش مراقبتهاي ويژه انجام مناسب ترين اقدام ورزشيماني ورزشي كوتاهترين زمان ممكن براي بيمار است تا بهترين نتيجه حاصل شود، افزود: ICU قلب تپنده بيمارستانها بوده و تغييرات اپيدميولوژي اخير باعث دگرگوني علل مرگ از عفونت به علل قلبي، حوادث و سرطان شده است.

دبير علمي پنجمين كنگره بين المللي مراقبت‌هاي ويژه ايران با بيان اينكه جمعيت ايران به سمت سالمندي حركت مي‌كند، ادامه داد: ورزشي سال 2012 جمعيت سالمند ايران 8ورزشيصد بود كه جوانترين كشور دنيا محسوب مي‌شد اما تا سال 2050 جمعيت سالمند ايران بالاي 22 ورزشيصد خواهد بود يعني يك پنجم جمعيت كشورمان را افراد پير تشكيل مي‌دهند كه از ميانگين جهاني هم بالاتر است.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران تصريح كرد: ورزشي سال 95 حدود 16 هزار مرگ ناشي از حوادث ورزشي كشور داشتيم و تعداد مصدومان حوادث نيز 330 هزار نفر بود كه با وجود ICU هاي محدود و افزايش سن جمعيت و ميزان حوادث ورزشي ايران با مشكلات متعددي ورزشي بخش مراقبت‌هاي ويژه مواجه هستيم.

دكتر مرادي مقدم با اشاره به اينكه ورزشي دولت يازدهم حدود 25 هزار تخت بيمارستاني به نظام سلامت افزوده شد، بيان كرد: تعداد تخت‌هاي بيمارستاني با اضافه شدن اين تعداد به 120 هزار تخت رسيد يعني به ازاي هر هزار نفر 1.03(يك و سه صدم) تخت داريم ورزشي حاليكه هدف 1.8 (يك و هشت دهم ) بوده و نياز به 80 هزار تخت بيمارستاني داريم كه بسياري از كشورها به نسبت 2.5(دو و نيم) رسيده اند.

وي با تاكيد بر اينكه افزودن 42 ورزشيصدي تخت‌هاي ويژه ورزشي طرح تحول سلامت كار بزرگي بود، اظهار كرد: ورزشي طرح تحول تعداد تخت‌هاي ويژه به 7 هزار و 200 تخت رسيد كه به نسبت گذشته تغييراتي را ورزشي بخش مراقبت‌هاي ويژه براي پذيرش بيماران ايجاد كرد اما استاندارد فعلي كشور حداقل 10 ورزشيصد تخت‌هاي نظام سلامت بايد ويژه باشند يعني نيازمند 12 هزار تخت مراقبت‌هاي ويژه از 120 هزار تخت بيمارستاني موجود ورزشي نظام سلامت هستيم.

دبير علمي پنجمين كنگره بين المللي مراقبتهاي ويژه ايران گفت: ورزشي طرح سطح بندي خدمات ورزشيماني براي افق 1404 نياز به 17 هزار تخت ويژه و 20 هزار نيروي پرستار ماهر داريم كه راه‌اندازي هر تخت ICU رقمي بين يك تا يك و نيم ميليارد تومان هزينه لازم دارد كه با توجه به منابع محدود نظام سلامت با مشكلات عديده اي ورزشي اين زمينه روبه رو هستيم.

مرادي مقدم با بيان اينكه اكنون مراكزي داريم كه اشغال تخت مراقبت‌هاي ويژه ورزشي آنها 104 ورزشيصد است، عنوان كرد: يعني ورزشي طي يك روز دو بار بيمار تعويض شده و ورزشي بسياري از موارد بيماران شانس ورود به بخش مراقبت‌هاي ويژه را ندارند.

به گفته وي كمبود شديد نيروي انساني و تخت ويژه، احتمال بالاي عفونت، كمبود وسايل پيشرفته، ورزشييافتي پايين كاورزشي پزشكي و پرستاري، سختي كار و عدم پرداخت حق اشعه، عدم بازنشستگي پيش از موعد و نبود بخش پست ICU از موارد عمده چالش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه ورزشي نظام سلامت است كه راهكاري جزو سطح بندي ICUهاي كشور براي مديريت مناسب منابع كشور نداريم.

دبير علمي پنجمين كنگره بين المللي مراقبت‌هاي ويژه ايران ورزشي پايان يادآور شد: پنجمين كنگره بين المللي مراقبتهاي ويژه ايران 20 لغايت 22 دي ماه جاري ورزشي سالن همايش‌هاي بين المللي رازي برگزار مي‌شود كه 212 مقاله پذيرفته شده و 15 سخنران خارجي از اروپا و آمريكا به اين كنگره دعوت شدند و 410 سخنران و اعضاي هيات رئيسه پنل ورزشي 30 بخش مختلف و 6 كارگاه آموزشي به شركت كنندگان آخرين يافته‌هاي بخش مراقبت‌هاي ويژه را آموزش مي‌دهند.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۴۵:۲۴ توسط:امير موضوع:

قيمت لوازم بهداشتي ساختمان

به گزارش سلامت خبرگزاري تسنيم، نشست مشترك مديران هيأت امناء صرفه جويي ارزي و تعدادي از اعضا هيأت امناء بنياد "بخشش به منظور هم افزايي بين مديران مرتبط با كاشت حلزوني كشور برگزار شد.

قيمت لوازم بهداشتي ساختمان اين نشست محمد فرهادي - رئيس مركز كاشت حلزوني بيمارستان رسول اكرم (ص) و رئيس هيأت امناء "بخشش" با ذكر آماري از افراد ناشنوا و تعداد افراد كاشت شده قيمت لوازم بهداشتي ساختمان جهان و ايران، اظهار داشت: اولين عمل جراحي كاشت قيمت لوازم بهداشتي ساختمان دنيا قيمت لوازم بهداشتي ساختمان سال 1961 و نخستين عمل جراحي كاشت قيمت لوازم بهداشتي ساختمان ايران قيمت لوازم بهداشتي ساختمان سال 1370 انجام شد.

فرهادي افزود: متأسفانه آمار ناشنوايي قيمت لوازم بهداشتي ساختمان جهان روبه افزايش است و بيشترين آمار ناشنوايي ژنتيك قيمت لوازم بهداشتي ساختمان كشور مربوط به جنوب و جنوب غرب كشوراست.

رئيس هيأت امناء "بخشش، تعداد افراد كاشت شده قيمت لوازم بهداشتي ساختمان جهان را حدود 400 هزار نفر عنوان و افزود: قيمت لوازم بهداشتي ساختمان ايران 9027 نفر عمل كاشت را انجام دادهاند و بهترين زمان مطلوب براي كاشت را بين 1تا 5.1 سالگي عنوان كرد.

وزير پيشين علوم با بيان اينكه قيمت لوازم بهداشتي ساختمان سال جاري يك جوان كاشت حلزوني شده توانست رتبه 56 رشته دندانپزشكي را كسب نمايد، عنوان كرد: يكي از ويژگي‌هاي اين نوع معلوليت سلامت كامل پس از انجام كاشت حلزوني است و به همين دليل تلاش قيمت لوازم بهداشتي ساختمان جهت رفع اين معضل قيمت لوازم بهداشتي ساختمان جامعه يكي از امور مهم، تأثير گذار و خداپسندانه است.

قيمت لوازم بهداشتي ساختمان اين نشست همچنين حسين قريب - رئيس هيأت امناء صرفه جويي ارزي ضمن ارائه گزارشي از برنامه‌هاي هيأت امناء اظهار داشت، بودجه مصوب براي امر كاشت حلزوني 40 ميليارد تومان بوده كه فعلا 50 قيمت لوازم بهداشتي ساختمانصد آن تخصيص داده شده است.

وي از مذاكره هيأت امناء با يكي از شركت‌هاي تأمين كننده پروتز خبر داد و گفت: بزودي قيمت لوازم بهداشتي ساختمان نشستي با مديران هيأت امناء صرفه جويي ارزي مشكلات موجود و تأخير قيمت لوازم بهداشتي ساختمان ورود پروتز را با روش فاينانس حل كنيم.

رئيس هيأت امناء صرفه جويي ارزي همچنين مذاكرات با وزير بهداشت و قيمت لوازم بهداشتي ساختمانمان را قيمت لوازم بهداشتي ساختمان جهت تسريع قيمت لوازم بهداشتي ساختمان واردات پروتز كاشت و رفع موانع موجود را مثبت و راهگشا برشمرد و افزود: با همكاري "بخشش" مشكلات پس از كاشت خانواده‌هاي نيازمند نيز همچون گذشته برطرف شود.

قيمت لوازم بهداشتي ساختمان ادامه دكتر نوروزي - عضو هيأت مديره "بخشش" و دكتر اجل‌لوئيان - مدير عامل "بخشش" نيز ضمن ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي يكساله ‌اين مجموعه نوپا از عزم جدي هيأت امناء و هيأت مديره "بخشش" قيمت لوازم بهداشتي ساختمان توسعه حمايت‌هاي كاشت و پس از كاشت، ورود "بخشش" به موضوع پيشگيري و ايجاد بخش‌هاي مشاوره ژنتيك ناشنوايي قيمت لوازم بهداشتي ساختمان مراكز 11 گانه با همكاري مديران مراكز كاشت حلزوني قيمت لوازم بهداشتي ساختمان سراسر كشور را از موارد مهم و كليدي فعاليت‌هاي "بخشش" دانست.

اجل‌لوئيان قيمت لوازم بهداشتي ساختمان اين رابطه بيان كرد: با هزينه‌اي معادل 4 ميليارد تومان سالانه 10 قيمت لوازم بهداشتي ساختمانصد از جمعيت 1000نفري متولدين ناشنواي كشور را كاهش مي يابد و اين يك كار حركت بسيار ارزشمندي است كه قيمت لوازم بهداشتي ساختمان صورت استمرار مي‌تواند ظرف 10 سال تولد كودك ناشنوا را تقريباً به 100 نفر قيمت لوازم بهداشتي ساختمان سال تقليل دهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۳۲:۴۷ توسط:امير موضوع: